Home / Game / Online

Online

Những thay đổi trong dota 2 7.07d

Bản cập nhật mới nhất ngày 20/12/2017 dota 2 7.07d tiếp tục nerf các Hero đang được sử dụng khá nhiều ở đấu trường dota chuyên nghiệp. Những thay đổi trong dota 2 7.07c Thay đổi chung :  Giảm 10% ...

nhiều hơn