Home / Game / Online / Những thay đổi trong dota 2 7.07c

Những thay đổi trong dota 2 7.07c

Với mục đích tiếp tục cân bằng game , Valve đã ra mắt bản cập nhật dota 2 7.07c . Sau đây là những thay đổi về item cũng như hero của phiên bản này :

Thay đổi về item :

Bounty Runes

-Xp cơ bản giảm từ 50 xuống 25

-Xp mỗi phút tăng từ 5 điểm/phút lên 7 điểm/phút

Town portal scroll

-Cooldown khởi điểm được bonus tăng thêm 10s sau khi creep hồi sinh

Bloodstone

-Mana hồi trên mỗi charge giảm từ 0,4 xuống 0,35

Meteor Hammer

-Thời gian stun khi va chạm tăng từ 1,75 lên 2

Aeon Disk

-Sát thương gây ra cho bạn sẽ không làm cho HP của bạn giảm xuống 80% nữa

-Gía giảm từ 1675 xuống 1600

Neutral troll priest

Hồi mana aura giảm từ 3 xuống 1,5

Thời gian hồi sinh thay đổi từ level 12 đến level 25 :

level 1 : 5 5 0

level 2 : 7 7 0

level 3 : 9 9 0

level 4 : 13 13 0

level 5 : 16 16 0

level 6 : 26 26 0

level 7 : 28 28 0

level 8 : 30 30 0

level 9 : 32 32 0

level 10 : 34 34 0

level 11 : 36 36 0

level 12 : 46 48 2

level 13 : 48 52 4

level 14 : 50 54 4

level 15 : 52 56 4

level 16 : 54 58 4

level 17 : 56 60 4

level 18 : 66 70 4

level 19 : 70 74 4

level 20 : 74 76 2

level 21 : 78 78 0

level 22 : 82 82 0

level 23 : 86 86 0

level 24 : 90 90 0

level 25 : 100 100 0

Thay đổi về hero :

Alchemist

– Level 10 Talent thay đổi từ +5 Armor thành -5s Cooldown Unstable Concoction

– Level 15 Talent thay đôit từ +250 HP thành +350 HP

– Level 20 Talent thay đổi từ +200 sát thương Unstable Concoction thành +360 sát thương

– Level 25 Talent thay đổi từ -8s Cooldown Unstable Concoction thành +30 máu regen của Chemical Rage

AntiMage

– Sát thương Mana Break giảm từ 60% xuống 50%

– Blink cooldown tăng từ 12/9/7/5 lên 15/12/9/6

– Level 15 Talent thay đổi từ -1s Blink Cooldown thành -2s

– Level 20 Talent thay đổi Tăng lượng sát thương bóng (Illusion) AM phải nhận từ 300% thành 350%

Bane

– Nightmare cast range giảm từ 500/550/600/650 xuống 425/500/575/650

Beast Master

– Sát thương Wild Axes giảm từ 40/70/100/130 xuống 30/60/90/120

– Tốc di chuyển của đệ Hawk giảm từ 450 xuống 430

Brew Master

– Earth Brewling giảm armor từ 5 xuống 3

Brood Mother

– Broodmother: Level 10 Talent thay đổi từ +60 sát thương Spawn Spiderling lên +75 sát thương

– Level 20 Talent thay đổi từ +60 tốc đánh thành +50 tốc đánh

– Level 25 Talent thay đổi từ +75 sát thương/hút máu Insatiable Hunger thành +60

Centaur

– Agi gain mỗi level giảm còn 1.0

Chaos Knight

– Phantasm cooldown tăng lên 145s

Chen

– Holy Persuasion manacost giảm từ 100/110/120/130 xuống 70/90/110/130

– Level 10 Talent thay đổi từ +20% kinh nghiệm nhận được thành +35%

– Level 10 Talent thay đổi từ +125 Cast Range thành +200

Clockwerk

– Số hit cần để phá Cog thay đổi từ 2/2/2/3 thành 2

Drow Ranger

– Precision Aura giảm tăng sát thương từ 16/22/28/34% xuống 10/18/26/34%

– Level 15 Talent thay đổi từ +300 Gust Distance/Knockback thành +400

Earth Spirit

– Geomagnetic Grip giảm hiệu lực silence từ 2.5/3/3.5/4s xuống 2/2.5/3/3.5s

Ember Spirit

– Level 10 Talent thay đổi từ +150 Flame Guard Absorption thành +200

– Level 10 Talent thay đổi từ +20 Sát thương thành +25 Sát thương

– Level 15 Talent thay đổi từ +30 Flame Guard dps thành +50

Huskar

– Giảm tốc chạy cơ bản đi 5

Lone Druid

– Máu của Spirit Bear (gấu con) tăng từ 1400/1800/2300/2700 lên 1500/2000/2500/3000

Luna

– Strength nhận được mỗi Level giảm từ 2.5 xuống 2.2

– Lucent Beam cast point giảm từ 0.5 xuống 0.4

– Level 10 Talent thay đổi từ +150 Cast Range thành +200

– Level 15 Talent thay đổi từ -2s cooldown Lucent Beam thành -3s

Meepo

– Kháng phép cơ bản giảm từ 35% xuống 25%

– Level 10 Talent thay đổi từ +10% hút máu thành +7 Strength

– Level 10 Talent thay đổi từ +30 tốc chạy thành +20 sát thương

– Level 15 Talent thay đổi từ +10 Strength thành +10% hút máu

– Level 20 Talent thay đổi từ +40 sát thương thành -4s Cooldown Earthbind

– Level 25 Talent thay đổi từ -4s Cooldown Poof thành -5s

Morphling

– Morphing trở lại cùng một tỷ lệ HP và Mana mà bạn đã có trước khi morphed

– Morph hiện tại sẽ thay đổi chỉ số cơ bản của bạn thành một trong những mục tiêu

– Morph thời gian hiệu lực giảm từ 30s xuống 20s

– Level 20 Talent thay đổi từ -25s Cooldown Morph thành +15s Morph thời gian hiệu lực

Naga Siren

– Agility nhận được tăng từ 2.75 lên 3.2

– Level 10 Talent thay đổi từ +175 Máu thành +10% sát thương của Mirror Image

Nightstalker

– Darkness tầm nhìn giới hạn với Building và Ward thay đổi từ 675 thành 800

– Hunter in the Night Flight tầm nhìn giảm từ 1200 xuống 1000

Omniknight

– Intel cơ bản giảm 2 điểm

– Degen Aura phạm vi giảm từ 350 xuống 300

– Level 20 Talent thay đổi từ +6 Mana Regen xuống +4

Shadow Fiend

– Shadow Raze tăng sát thương stack từ 60 lên 80

Sniper

– Strength nhận được giảm từ 2.0 xuống 1.7

– Level 10 Talent thay đổi giảm 12% Cooldown thành giảm 15%

– Level 15 Talent thay đổi từ +20 Shrapnel sát thương/giây thành +25

Spectre

– Desolate sát thương giảm từ 20/35/50/65 xuống 20/30/40/50

– Desolate hiện tại sẽ xuyên kháng khép

Spirit Breaker

– Level 15 Talent thay đổi từ +30 sát thương thành +40 sát thương

– Empowering Haste sẽ phân biệt giữa bạn và đồng đội

– Empowering Haste tăng tốc chạy cho bản thân thay đổi từ 6/10/14/18% thành 8/12/16/20%

– Empowering Hastet ăng tốc chạy cho đồng đội thay đổi từ 6/10/14/18% thành 4/6/8/10%

Storm Spirit

– Agility nhận được giảm từ 1.8 xuống 1.5

– Level 20 Talent thay đổi từ +40 Tốc đánh thành +30

Templar Assassin

– Level 10 Talent thay đổi từ +250 Health thành +3 Psionic Traps

– Psionic Trap sát thương tăng từ 175/250/325 lên 250/350/450

– Psionic Trap thời gian charged tối đa giảm từ 6s xuống 4s

Terrorblade

– Intelligence nhận được giảm từ 1.75 xuống 1.6

– Metamorphosis cooldown tăng từ 140 lên 155

– Lượng tốc chạy bị giảm khi ở Form Metamorphosis thay đổi từ -30 thành -25

– Level 20 Talent thay đổi từ -8s Reflection Cooldown thành -10s

Tiny

– Grow hiện tại sẽ +5/10/15 Armor

– Grow không còn tăng tốc chạy nữa

– Grow sát thương tăng thâm gốc giảm từ 40/80/120 xuống 30/45/60

– Tree Grab lượng sát thương tăng thêm khi đánh Building thay đổi từ 75% thành 60/80/100/120%

– Tree Grab sát thương khi đánh quái được làm lại từ 30% thành 10/20/30/40%

– Tree Grab số lần đánh được làm lại từ 2/3/4/6 thành 5

– Tree Grab cooldown thay đổi từ 15 thành 18/16/14/12

– Level 20 Talent thay đổi từ -10s Cooldown Tree Grab thành -7s

– Toss không xuyên kháng phép nữa

Tusk

– Strength nhận được tăng từ 2.6 lên 3.0

Underlord

– Level 20 Talent thay đổi từ +30 hồi máu thành +20

Vengeful Spirit

– Level 20 Talent thay đổi từ -4s Cooldown Magic Missile thành -5s

– Vengeance Aura được thay đổi từ 10/18/25/34% thành 12/18/24/30%

Windranger

– Turn rate được cải thiện từ 0.6 lên 0.8

– Windrun lượng tốc chạy tăng thêm thay đổi từ 50% lên 60%

– Level 15 thay đổi +75 tầm đánh thành +100

– Level 15 thay đổi từ +90 sát thương Powershot +100

– Level 20 thay đổi từ giảm 25% Cooldown thành +1 Shackleshot Target

– Level 25 thay đổi từ +1 Shackleshot Target thành giả m 30% Cooldown

– Level 25 thay đổi từ +20% Ministun Focus Fire thành +30%

Winter Wyvern

– Arctic Burn sát thương giảm từ 9% xuống 7.5/8/8.5/9%

– Sát thương gốc giảm 3

– Level 15 Talent thay đổi từ +600 tầm nhìn ban đêm thành +500

Phản hồi của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*