Home / Game / Online / Những thay đổi trong dota 2 7.07d

Những thay đổi trong dota 2 7.07d

Bản cập nhật mới nhất ngày 20/12/2017 dota 2 7.07d tiếp tục nerf các Hero đang được sử dụng khá nhiều ở đấu trường dota chuyên nghiệp.

Thay đổi chung : 

 • Giảm 10% lượng gold nhận được từ Neutral Ancients.
 • Arcane Rune: Manacost Reduction giảm từ 40% còn 30% và cooldown Reduction cũng tương tự

Thay đổi về item : 

 • Aeon Disk: Giá recipe giảm từ 1600 xuống 1350
 • Butterfly: Sát thương cộng thêm giảm từ 30 xuống 25
 • Helm of the Dominator: Tốc đánh giảm từ 10 xuống 5
 • Helm of the Dominator: Aura tốc đánh tăng từ 15 lên 20
 • Hurricane Pike: Cooldown tăng từ 15s lên 18s
 • Linken’s Sphere: Giá recipe tăng từ 1000 lên 1200
 • Manta Style: Tốc đánh giảm từ 15 xuống 10
 • Manta Style: Tốc chạy giảm từ 10% xuống 8%
 • Mask of Madness: Tốc chạy tăng thêm giảm từ 17% xuống 12%
 • Mask of Madness: Giảm armor tăng từ 7 lên 8
 • Meteor Hammer: Channeling time giảm từ 3 xuống 2.5
 • Necronomicon: Mana Break tăng từ 20/30/40 lên 30/40/50
 • Necronomicon: Sát thương Mana Break giảm từ 60% còn 50%
 • Nullifier: Cooldown giảm từ 14 xuống 13
 • Nullifier: Manacost giảm từ 100 xuống 75

Thay đổi về hero :

Alchemist

 • Sát thương của Unstable Concoction tăng từ 150/220/290/360 lên 160/240/320/400

Bane

 • Thời lượng của Enfeeble giảm từ 20 xuống 14/16/18/20
 • Sát thương của Brain Sap được điều chỉnh từ 90/160/230/300 thành 75/150/225/300

Brewmaster

 • Tăng cooldown của Drunken Haze từ 8/7/6/5 lên 11/9/7/5

Broodmother

 • Tầm nhìn của nhện giảm từ 1100/800 xuống 700/700

Chen

 • Sát thương cơ bản tăng 5
 • Tốc chạy tăng từ 300 lên 310

Dazzle

 • Level 10 Talent thay đổi từ +175 Health thành +200
 • Level 10 Talent thay đổi từ +60 Sát thương thành +75

Earth Spirit

Thời gian Stun của Boulder Smash giảm từ 0.75/1.25/1.75/2.25 xuống 0.5/1.0/1.5/2.0

Enigma

 • Strength cơ bản tăng từ 17 lên 19
 • Eidolons Tốc chạy tăng từ 280/300/320/340 lên 280/310/340/370

Medusa

 • Strength nhận được mỗi Level giảm từ 1.5 xuống 1.3
 • Tốc chạy giảm từ 285 xuống 275
 • Level 10 Talent giảm từ +25 sát thương xuống +20

Morphling

 • Attribute Shift không thể kích hoạt nếu đang bị stun (vẫn có tác dụng nếu trước đó đã kích hoạt)
 • Sát thương của Waveform giảm từ 100/175/250/325 xuống 75/150/225/300
 • Level 15 Talent thay đổi từ Waveform Attacks Targets thành +15s Morph Duration
 • Level 20 thay đổi từ Talent +15s Morph Duration thành Waveform Attacks Targets

Nightstalker

 • Tốc đánh Hunter in the Night  được điều chỉnh từ 45/60/75/90 thành 30/50/70/90

Omniknight

 • Purification cast range giảm từ 575 xuống 450
 • Level 20 Talent thay đổi từ +4 Mana Regen thành +3
 • Cooldown của Guardian Angel được điều chỉnh từ 160s thành 180/170/160

Pudge

 • manacost của Meat Hook tăng từ 110/120/130/140 lên 140

Razor

 • Static Link cooldown được điều chỉnh từ 32/30/28/26 thành 40/35/30/25

Sand King

 • Sát thương Burrowstrike giảm từ 100/160/220/280 xuống 85/150/215/280

Shadow Demon

 • Level 10 Talent thay đổi từ +10 Strength thành Soul Catcher tạo ra bóng (Illusion) khi hero đó chết

Storm Spirit

 • Ball Lightning AoE được điều chỉnh từ 125/200/275 thành 200
 • Level 10 Talent giảm từ +2.0 Mana Regen xuống 1.75 Mana Regen

Tinker

 • Laser cooldown tăng từ 14 lên 20/18/16/14

Tiny

 • Grow giảm tốc đánh tăng từ 20/30/40 lên 20/35/50

Winter Wyvern

 • Cold Embrace hồi máu cơ bản giảm từ 15 xuống 10
 • Sát thương Arctic Burn giảm từ 7.5/8/8.5/9% xuống 6/7/8/9%

Phản hồi của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*